Kongress och Mässa

En viktig hörnsten i C|C reklambyrås verksamhet har ända sedan starten varit att förse kongressbyråer med marknadsföringsstöd och grafiska produkter som används on-site under kongressen.

Under en vetenskaplig kongress livscykel krävs en mängd åtgärder som innehåller grafisk utformning före, under och efter mötet. Några exempel på det är e-newsmarknadsföring, hemsidor/landningssidor, annonser i fackpress, annonsering på Google och i sociala media, SEO-hantering, inbjudningsprospekt till sponsorer och utställare, framtagning av tryckta programböcker, handouts, affischer, unika tablettaskar, namnskyltar, Roll-ups och lokalskyltar, digital skyltning, mallar för Powerpointpresentationer, tryck och laddning av USB-minnen, kongressväskor, flaggor och vepor. Många gånger utformar vi även mötets logotyp och skapar en grafisk profil så att alla dessa delar hänger ihop på ett tydligt och snyggt sätt.

Efter kongressen erbjuder vi digitala utvärderingsenkäter, design och distribution av personaliserade certifikat/diplom och streaming av dokumentärfilm från mötet.